Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-87

ZITTING 2006-2007

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Middenstand en Landbouw

Vraag nr. 3-6634 van mevrouw de Bethune d.d. 22 januari 2007 (N.) :
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen. — Realisaties 2006. — Rekeningen 2006.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-6626 aan de vice-eersteminister en minister van Justitie, die hiervoor werd gepubliceerd.