3-2379/2

3-2379/2

Belgische Senaat

ZITTING 2006-2007

24 APRIL 2007


Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21, tweede lid, van de Grondwet om het aan te vullen met het principe dat de wet altijd boven religieuze akten staat


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

DE HEREN WILLE EN DELPÉRÉE


Zie stuk nr. 3-2377/3.