Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-82

ZITTING 2006-2007

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vraag nr. 3-6302 van de heer Beke d.d. 17 november 2006 (N.) :
Geneeskundige verstrekkingen. — Nomenclatuur. — Comité voor permanente doorlichting.

Bij artikel 68 van de wet van 23 december 2005 houdende diverse bepalingen werd het comité voor permanente doorlichting van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen toegevoegd aan de technisch geneeskundige raad van het RIZIV.

Op mijn vraag nr. 3-5604 (Vragen en Antwoorden nr. 3-76, blz. 8162) of het comité reeds geďnstalleerd was, antwoordde de geachte minister me dat eind juni de eerste fase van de procedure voor de installatie van dit Comité voor permanente doorlichting van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen werd aangevangen. Hij zei ook dat de medische verkiezingen in de loop van de maand september 2006 de mogelijkheid open laat van een definitieve installatie in de loop van de maand oktober.

Wat is de stand van zaken ? Is het comité intussen definitief geďnstalleerd ? Hoe ziet de samenstelling eruit ?