Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-86

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vraag nr. 3-6665 van mevrouw de Bethune d.d. 22 januari 2007 (N.) :
Beleidscellen. — Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen. — Stand van zaken 2006.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-6650 aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. ).

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid de volgende gegevens mee te delen als antwoord op haar vraag.

1.

1.1. Mijn kabinet telt 14 vrouwen en 6 mannen.

1.2.

1.2.1. Niveau 1 : 9 vrouwen en 4 mannen.

1.2.2.

1.2.2.1. Niveau 2 : 3 vrouwen en 2 mannen.

1.2.2.2. Niveau 2+ : 2 vrouwen.

1.2.2.3. Niveau 3 : geen

1.2.3. Mijn kabinet telt 1 mannelijke kabinetschef en 1 mannelijke adjunct kabinetschef.

2. Er vonden 2 nieuwe indiensttredingen plaats.

2.1. Een nieuw personeelslid van niveau 1 en een nieuw personeelslid van niveau 2.

2.2. 1 vrouw en 1 man.