Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-86

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 3-6684 van mevrouw de Bethune d.d. 22 januari 2007 (N.) :
Genderstatistieken. — Maatregelen. — Versterking. — Co÷rdinatie.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-6674 aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. ).

Antwoord : Ik wens het geachte lid te verwijzen naar het antwoord op uw vraag nr. 3-6672 dat door de minister van Buitenlandse Zaken meegedeeld werd aan de Senaat.