Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-85

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn

Vraag nr. 3-6661 van mevrouw de Bethune d.d. 22 januari 2007 (N.) :
Beleidscellen. — Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen. — Stand van zaken 2006.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-6655 aan de minister van Middenstand en Landbouw, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : Hierbij heb ik de eer te verwijzen naar het antwoord dat terzake zal worden verstrekt door de heer vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, Didier Reynders op de schriftelijke vraag nr. 3-6648.