Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-84

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Werk

Vraag nr. 3-5171 van mevrouw Van de Casteele van 22 mei 2006 (N.) :
Uitkeringsgerechtigde werklozen. — Zelfstandige activiteiten in bijberoep.

Het aantal zelfstandigen in bijberoep stijgt elk jaar.

Vooral de bouwsector vreest dat dit statuut misbruikt wordt omwille van lagere sociale bijdragen, fiscale lasten en administratieve verplichtingen en het feit dat bijgeklust wordt in het zwart.

Kan de geachte minister meedelen hoeveel uitkeringsgerechtigde werklozen de voorbije 10 jaar een zelfstandige activiteit in bijberoep uitoefenden ?

Antwoord : Gelieve bijgaand een tabel en grafiek te willen vinden waarin vanaf 2000 en per maand de gevraagde gegevens opgenomen zijn (4) .


(4) De door het geachte lid gevraagde gegevens werden hem rechtstreeks meegedeeld. Gelet op de aard ervan worden zij niet in het bulletin van Vragen en Antwoorden opgenomen, maar liggen zij ter inzage bij de griffie van de Senaat.