Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-84

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Landsverdediging

Vraag nr. 3-6356 van de heer Beke d.d. 7 december 2006 (N.) :
Centrale Dienst voor sociale en culturele actie (CDSCA). — Woningen. — Dubbele beglazing.

De Centrale Dienst voor sociale en culturele actie (CDSCA) van het ministerie van Landsverdediging heeft een plan opgesteld om de woningen die nog niet over dubbele beglazing beschikken, van deze beglazing te voorzien.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Welke zijn de resultaten van de vergadering van het beheerscomité van de CDSCA van 29 november 2006 ?

2. Welke woningen worden in concreto dit jaar nog gerenoveerd ? Kan de geachte minister mij een lijst geven van de woningen per gemeente, straat en huisnummer ?

3. Kan hij mij ook een gedetailleerd overzicht bezorgen van de renovaties die volgend jaar worden geprogrammeerd ?

Antwoord : Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door hem gestelde vragen.

1. Tijdens de vergaderingen van het beheerscomité van de CDSCA van 29 november 2006 en 5 december 2006 werd de vervanging van de ramen (deuren en ramen in PVC met dubbele beglazing) van 18 woningen te Turnhout en 4 woningen te Vosselaar unaniem goedgekeurd (zie punt 3).

2. Bij de bouw was meer dan 90 % van het woningpark, beheerd door de CDSCA, hetzij ongeveer 3 000 woningen uitgerust met enkele beglazing.

Sedert het begin van de jaren 90 heeft CDSCA een ruim programma opgesteld voor het vernieuwen van de ramen waarbij prioriteit werd verleend aan de oudste gebouwen en aan deze waarvan de ramen zich in slechte staat bevonden.

Einde 2006 blijven er nog 467 woningen met enkele beglazing over hetzij, 14 % van het totaal der woningen.

In de loop van 2006 werd de enkele beglazing door een dubbele beglazing vervangen in de volgende complexen :

Gavere : 14 woningen;

Leopoldsburg : 18 woningen;

Nijvel : 1 woning (werken aan de gang).

3. In de loop van 2007 wordt de vervanging van ramen met enkel door dubbel glas voorzien in de volgende complexen :

Belgrade : 22 woningen;

Brasschaat : 8 woningen (werken toegekend en betekend in 2006) en 8 woningen van een verschillend type;

Gavere : 22 woningen;

Leopoldsburg : 39 woningen;

Nijvel : 25 woningen (werken aan de gang);

Doornik : 4 woningen;

Turnhout : 18 woningen (werken toegekend en betekend in 2006);

Vosselaar : 4 woningen (werken toegekend en betekend in 2006).