Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-83

ZITTING 2006-2007

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vraag nr. 3-6332 van mevrouw Van de Casteele d.d. 29 november 2006 (N.) :
Geneesmiddelenagentschap. — Dienst « Good Manufacturing Practices ».

Het directoraat-generaal Geneesmiddelen dat overgedragen wordt naar het Geneesmiddelenagentschap, heeft de voorbije jaren gekampt met personeelsgebrek en andere problemen die een snelle en efficiënte afhandeling van geneesmiddelendossiers soms in de weg stonden.

De laatste maanden is daar stapsgewijs verbetering in gekomen, behalve over de dienst « Good Manufacturing Practices ». Zo zou het hoofd van deze dienst geen dossiers willen behandelen die in het Nederlands werden ingediend.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Klopt de bovenstaande informatie ?

2. Hoe zal de geachte minister garanderen dat in het Geneesmiddelenagentschap ook de dossiers GMP efficiënt worden behandeld, onafhankelijk van de taal waarin ze werden ingediend ?