3-214

3-214

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 19 APRIL 2007 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Annemie Van de Casteele aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over ępijnbestrijding bij borstkankerĽ (nr. 3-2298)

De voorzitter. - De heer Hervť Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, antwoordt.

Mevrouw Annemie Van de Casteele (VLD). - Pijnbestrijding is een belangrijk aspect van de borstkankerbehandeling. Blijkbaar is bij oncologen of gynaecologen niet altijd alle expertise daaromtrent voorhanden.

Zo belandde een patiŽnte, na maanden neuropathische pijn te hebben geleden na het wegnemen van een kleine tumor, uiteindelijk in een pijnkliniek, waar haar Redomex Diffucaps of amitriptyline werd voorgeschreven, waardoor haar probleem op korte termijn opgelost was.

Wat is de wetenschappelijke evidentie van het voorschrijven van dergelijke antidepressiva om de pijn te bestrijden?

In welke mate wordt in borstklinieken expertise verzekerd in verband met pijnbestrijding?

Hoe toegankelijk zijn pijnklinieken voor kankerpatiŽnten?

De heer Hervť Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn. - Ik lees het antwoord van de minister.

Kankerpijn bestrijden, vooral van het neuropathische type, is niet altijd gemakkelijk, zelfs niet voor deskundigen in pijnbehandeling.

Omdat de klassieke pijnstillers vaak niet of onvoldoende efficiŽnt zijn, moet men dan zijn toevlucht nemen tot pijnstillende morfines, antidepressiva of anti-epileptica. Een van de beste behandelingen, waarvan de efficiŽntie in verschillende studies werd aangetoond, is die met tricyclische antidepressiva. De effecten van amitriptyline, of Redomex, werden vaak onderzocht en dit geneesmiddel blijkt doeltreffend te zijn. Het pijnstillende effect ervan is onafhankelijk van het antidepressieve effect.

Er is een koninklijk besluit in voorbereiding over de borstklinieken, gebaseerd op het principe dat de borstklinieken bijkomende oncologische zorgprogramma's zijn, naast de oncologische zorg die reeds in de ziekenhuizen bestaat. Zodoende zouden de patiŽnten er altijd zeker van kunnen zijn dat ze kunnen rekenen op de nodige expertise inzake pijnbestrijding. Die expertise is immers nodig om erkend te worden als oncologisch zorgprogramma.