3-213

3-213

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 12 APRIL 2007 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over ęreferentieterugbetaling van geneesmiddelenĽ (nr. 3-2273)

De voorzitter. - Mevrouw Els Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven, antwoordt.

De heer Wouter Beke (CD&V). - Op 1 juni 2001 startte het systeem van referentieterugbetaling, waarmee de overheid het voorschrijven van goedkopere geneesmiddelen ging stimuleren. Met dit systeem wil de overheid een kwalitatieve, effectieve en veilige farmaceutische zorg bieden aan een substantieel lagere prijs, zowel voor de patiŽnt als voor de gemeenschap. De verwachte besparingen kunnen worden gebruikt voor de snellere en betere terugbetaling van geneesmiddelen die nieuwe therapeutische mogelijkheden bieden. Dat komt onrechtstreeks het onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen ten goede.

Hoeveel heeft de referentieterugbetaling tijdens de afgelopen legislatuur jaarlijks opgebracht? Aan welke nieuwe geneesmiddelen werd de opbrengst gespendeerd?

Mevrouw Els Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken. - Ik lees het antwoord van minister Demotte.

In het hiernavolgende overzicht worden alleen de besparingen opgenomen die het gevolg zijn van het invoeren van het referentievergoedingssysteem. Er zijn immers ook nog andere maatregelen genomen, zoals het vervroegd toepassen van prijsdalingen op geneesmiddelen, de wijziging van remgeldplafonds, enzovoorts.

In 2005 zijn aan het referentievergoedingssysteem enkele wijzigingen aangebracht. Sinds 1 juli zijn de generieken en de kopieŽn en dus de terugbetalingsbasis 30% goedkoper, in plaats van 26%. Sinds 1 oktober is het systeem uitgebreid tot alle farmaceutische vormen.

Het referentievergoedingssysteem leverde volgende besparingen op: 17,152 miljoen euro in 2004, 91,922 miljoen euro in 2005 en 27,319 miljoen euro in 2006.

Een dertigtal geneesmiddelen van klasse 1 - de innoverende geneesmiddelen - werden in de periode januari 2004 tot december 2006 opgenomen in de lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten. Ik zal de lijst van deze geneesmiddelen bezorgen aan de heer Beke.