Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-81

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Eerste minister

Vraag nr. 3-6182 van de heer Vandenberghe H. d.d. 27 oktober 2006 (N.) :
Federale en programmatorische overheidsdiensten. — Tewerkstelling van 55-plussers.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-6183 aan de vice-eersteminister en minister van Justitie, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : 1. Binnen de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de eerste minister zijn 34 personeelsleden ouder dan 55 jaar. Dit aantal kan als volgt worden onderverdeeld (het percentage is berekend ten aanzien van het totale aantal personeelsleden per categorie) :

Aantal %
M1521,12 %
V1916,66 %
Totaal3418,37 %

2. Binnen de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de eerste minister zijn 9 personeelsleden ouder dan 60 jaar. Dit aantal kan als volgt worden onderverdeeld (het percentage is berekend ten aanzien van het totale aantal personeelsleden per categorie) :

Aantal %
M34,22 %
V65,26 %
Totaal94,68 %

3. Er is inderdaad een duidelijke stijging vast te stellen gedurende de voorbije 10 jaar van het aantal personeelsleden boven de 55 jaar :

1996199719981999200020012002200320042005
Aantal18191818191925313135

4. Wat betreft de reeds genomen maatregelen om de tewerkstelling van personen boven de 55 jaar te bevorderen, verwijs ik naar de algemeen geldende maatregelen die getroffen zijn voor het federaal openbaar ambt en naar het antwoord van de minister van Ambtenarenzaken aan wie de vraag eveneens gesteld werd.

5. Afgezien van de maatregelen die getroffen zullen worden voor het federaal openbaar ambt, zal de Federale overheidsdienst Kanselarij van de eerste minister in haar personeelsbeleid bijzondere aandacht aan de dag leggen en specifieke acties voorzien voor deze doelgroep in het kader van het project   levensfasenbewust  HR-beleid .