Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-81

ZITTING 2006-2007

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken

Vraag nr. 3-6235 van de heer Beke d.d. 3 november 2006 (N.) :
NMBS. — Gratis parkeren. — Proefproject.

Op 15 augustus 2005 is de NMBS gestart met een proefproject in 12 stations waar het gratis parkeren wordt ingevoerd.

Naar aanleiding van een vroegere vraag heeft de staatssecretaris mij meegedeeld dat er na een jaar een evaluatie zou gebeuren.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Is er intussen een tussentijdse evaluatie gebeurd ? Wat is het resultaat van deze evaluatie geweest ?

2. Wat zijn de concrete resultaten per station ?

3. Welke concrete verbeteringen worden er bij deze evaluatie voorgesteld ?

4. Welke aanbevelingen worden er gedaan ?