Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-81

ZITTING 2006-2007

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Vraag nr. 3-5800 van mevrouw de Bethune van 25 augustus 2006 (N.) :
Ontwikkelingssamenwerking. — Microfinanciering. — Begrotingsjaar 2006. — Projecten.

De Verenigde Naties (VN) hebben 2005 uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van de microkredieten. Vorig jaar vonden tal van evenementen plaats in het kader van het Internationaal Jaar, nationaal en internationaal. Op 18 mei 2006 werd een bijzonder colloquium georganiseerd in de Senaat over het thema.

Ook de Belgische ontwikkelingssamenwerking hanteert het instrument microfinanciering via vijf kanalen :

— indirecte hulp, de NGO's;

— directe hulp, onder andere via de BTC;

— financiering van multilaterale instellingen;

— Belgisch Overlevingsfonds;

— Belgische Investeringsmaatschappij voor ontwikkelingslanden (BIO nv).

Daarom had ik graag volgende vragen gesteld aan de geachte minister voor het begrotingsjaar 2006 :

1. Welke projecten inzake microfinanciering financiert de Belgische overheid via de indirecte samenwerking in 2006 ? Wat zijn de overeenkomstige budgetten ?

2. Welke projecten inzake microfinanciering ondersteunt de Belgische overheid via de directe bilaterale samenwerking in 2006 ? Wat zijn de overeenkomstige budgetten ?

3. Welke projecten inzake microfinanciering financiert de Belgische overheid multilateraal in 2006 ? Wat zijn de overeenkomstige budgetten ?

4. Welke projecten inzake microfinanciering financiert de Belgische overheid via het Belgisch Overlevingsfonds in 2006 ? Wat zijn de overeenkomstige budgetten ?

5. Welke projecten inzake microfinanciering financiert de Belgische overheid via de Belgische Investeringsmaatschappij voor ontwikkelingslanden (BIO nv) in 2006 ? Wat zijn de overeenkomstige budgetten ?