3-1347/3

3-1347/3

Belgische Senaat

ZITTING 2006-2007

28 MAART 2007


Voorstel van resolutie teneinde in BelgiŽ de doelstellingen te bereiken die in Lissabon werden vastgelegd inzake de werkgelegenheidsgraad van vrouwen


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

DE HEREN BEKE EN CORNIL


Zie stuk nr. 3-2047/3.