Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-80

ZITTING 2006-2007

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 3-6154 van de heer Beke d.d. 25 oktober 2006 (N.) :
Federale politie. —  Harley-treffen  te Leopoldsburg op 29 en 30 juli 2006. — Prestaties en kosten.

Op 29 en 30 juli 2006 vond in Leopoldsburg het jaarlijkse Harley Davidson-treffen plaats.

De federale politie heeft haar medewerking verleend om dit treffen in goede banen te leiden.

Kan de geachte vice-eersteminister mij meedelen hoeveel agenten van de federale politie hiervoor werden ingezet ? Hoeveel manuren werden hiervoor gepresteerd en hoeveel heeft deze operatie in totaal aan manuren en ingezet materieel gekost ?

Mag ik de geachte vice-eersteminister verzoeken om spoedig antwoord te geven op deze vraag ?