Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-79

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Vraag nr. 3-6079 van de heer Van Overmeire d.d. 12 oktober 2006 (N.) :
Dienstreizen naar het buitenland.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-6074 aan de minister van Buitenlandse Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : Ik wens het geachte lid te verwijzen naar het antwoord op uw vraag nr. 3-6069 dat door de eerste minister meegedeeld werd aan de Senaat (Vragen en Antwoorden nr. 3-78, blz. 8382).