Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-79

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Vraag nr. 3-5885 van mevrouw Anseeuw d.d. 21 september 2006 (N.) :
Federale overheidsdiensten, programmatorische overheidsdiensten en beleidscellen. — Inkoopbeleid. — E-veilingen.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-5880 aan de minister van Buitenlandse Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : Ik wens het geachte lid te verwijzen naar het antwoord dat de eerste minister en de minister van Ambtenarenzaken zullen geven op deze vraag.