3-2342/2

3-2342/2

Belgische Senaat

ZITTING 2006-2007

27 MAART 2007


Wetsontwerp tot wijziging van de kieswetgeving, wat betreft de vermelding van politieke partijen boven de kandidatenlijsten op de stembiljetten bij de verkiezingen van de federale wetgevende kamers, het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER BEKE

Art. 3

Het woord  telkens  toevoegen tussen de woorden  ten hoogste dertien tekens  en de woorden  vervangen door .

Verantwoording

Zie nota wetsevaluatie.

Nr. 2 VAN DE HEER BEKE

Art. 5

a) Het woord  telkens  toevoegen tussen de woorden  ten hoogste dertien tekens  en de woorden  vervangen door de woorden ;

b) de woorden  ten hoogste  toevoegen tussen  uit  en  achttien karakters .

Verantwoording

Zie nota wetsevaluatie.

Wouter BEKE.