Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-78

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Volksgezondheid

Vraag nr. 3-4265 van mevrouw de Bethune d.d. 2 februari 2006 (N.) :
In-vitrofertilisatie (IVF). — Laboratoriumkosten. — Terugbetaling. — Cijfers 2005.

Artikel 11 van het koninklijk besluit van 16 maart 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiŽle middelen van de ziekenhuizen van 16 juni 2003 bepaalt dat de laboratoriumkosten voor in-vitro fertilisatie vanaf 1 juli 2003 terugbetaald worden onder bepaalde voorwaarden (bijlage 15 bij het koninklijk besluit van 16 juni 2003).

Graag had ik van de geachte minister vernomen hoeveel terugbetalingen van de laboratoriumkosten voor IVF werden gedaan in het jaar 2005.

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid als volgt te antwoorden.

Het budget van financiŽle middelen bestemd voor de financiering van de in-vitro fertilisatie bedroeg 15 826 953,93 euro in juli 2005 en had betrekking op 12 876 cycli (zie tabel hieronder).

Niettegenstaande de invoering van een forfaitaire terugbetaling van de laboratoriumkosten voor in-vitro fertilisatie effectief gezorgd heeft voor hogere uitgaven op het vlak van het BFM, moet er evenwel worden op gewezen dat deze financiering werd toegekend op voorwaarde dat er een consensusbeleid werd opgezet teneinde de incidentie te verminderen van de meerlingenzwangerschappen die verantwoordelijk zijn voor vroegtijdige geboorte, hetgeen een aanzienlijke neonatale verzorging vereist. Doordat de artsen dit beleid hebben gerespecteerd, is de incidentie van de post-IVF-meerlingenzwangerschappen drastisch kunnen dalen. De incidentie van de meerlingenzwangerschappen is inderdaad met meer dan 50 % in relatieve cijfers (van 25 % tot minder dan 10 %) gedaald en met 186 zwangerschappen in absolute cijfers (het aantal twee- of drielingen is van 932 in 2002 naar 555 in 2003-2004 gedaald), wat neerkomt op een reeŽle vooruitgang op het vlak van de kwaliteit van de zorgverlening.

Volgens de schattingen van mijn administratie compenseren de besparingen die in de diensten neonatologie werden gerealiseerd de uitgaven op het vlak van terugbetaling.

JaarAantal terugbetaalbare cycliOvereenstemmend bedrag van de terugbetaling
20028 84110 450 062 euro
1 juli 2003 — 30 juni 200412 87615 826 953,93 euro
1 juli 2004 — 30 juni 200513 15716 169 953 euro