3-203

3-203

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 8 FÉVRIER 2007 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Wouter Beke au ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur «les procédures lancées par l'INAMI dans le cadre du modèle kiwi» (nº 3-2103)

Mme la présidente. - Mme Gisèle Mandaila Malamba, secrétaire d'État aux Familles et aux Personnes handicapées, adjointe au ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, répondra.

De heer Wouter Beke (CD&V). - Inzake de kiwiprocedure is de eerste aanbestedingsronde al een maand afgelopen. De firma's die op die eerste ronde niet gereageerd hadden, kregen opnieuw dertig dagen om een offerte in te dienen.

Na de eerste ronde zijn er geen toewijzingen gebeurd. De nieuwe kandidaten hadden tot 27 januari 2007 de tijd om een prijsofferte in te dienen en om in de procedure te stappen. Het RIZIV zou de geïnteresseerde firma's hierover informeren.

Hoeveel firma's hebben in totaal aan de twee rondes deelgenomen? Welke firma heeft de tender?

In welke fase bevindt zich de uitvoering van de maatregelen genomen in de programmawet van december 2006?

Mevrouw Gisèle Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. - Omdat de lopende procedures vertrouwelijk zijn, kan ik u het aantal offertes niet meedelen die voor de twee lopende aanbestedingen werden ontvangen.

Er werd nog geen firma aangeduid wat de tender betreft.

De Commissie tegemoetkoming geneesmiddelen (CTG) moet de ontvangen offertes nog bestuderen en een voorlopige beslissing nemen, zoals in elke groepsrevisieprocedure.

De besluiten tot uitvoering van de maatregelen genomen in de programmawet van eind 2006, worden opgesteld door het RIZIV.

De heer Wouter Beke (CD&V). - Ik begrijp niet waarom het aantal firma's niet mag onthuld worden. De procedure is sedert 27 januari afgelopen. Ik vraag niet de namen van de firma's.