Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-76

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vraag nr. 3-5808 van mevrouw Van de Casteele d.d. 30 augustus 2006 (N.) :
Elektronische identiteitskaart. — Integratie van de SIS-kaart. — Gebruik door een derde. — Praktische problemen.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-5807 aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd.