Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-74

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen

Vraag nr. 3-5680 van de heer Dubiť d.d. 14 juli 2006 (Fr.) :
Bescherming van bedreigde diersoorten. — Afrikaanse wilde hond (Lycaon Pictus). — Inschrijving op de CITES-lijsten.

De Afrikaanse wilde hond (Lycaon Pictus) staat op de rode lijst van bedreigde diersoorten van de Internationale Unie voor de bescherming van de natuur (IUCN 2004). Slechts enkele duizenden exemplaren leven nog in het wild. Het is dan ook enigszins verrassend dat die soort niet valt onder de toepassing van de CITES-regelgeving.

Volgens verschillende — onder meer Zuid-Afrikaanse — experts zou er nog altijd een levendige handel in die wilde dieren bestaan.

Zal de geachte minister pleiten voor de inschrijving van dat dier op de CITES-lijsten, zodat het afdoend kan worden beschermd en indien niet, waarom niet ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid als volgt te antwoorden.

Deze materie behoort niet tot mijn bevoegdheid, maar tot deze van mijn collega, de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid