Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-74

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Vraag nr. 3-5413 van de heer Van den Brande d.d. 9 juni 2006 (N.) :
Attachés voor Ontwikkelingssamenwerking.

De vertegenwoordigers van de geachte minister in de partnerlanden spelen een belangrijke rol bij het bepalen van het samenwerkingsbeleid met deze landen. Sinds 1999 beschikken zij over een specifieke carrière « attachés voor ontwikkelingssamenwerking ».

Graag ontving ik de volgende gegevens :

— het totale aantal personeelsleden per partnerland dat specifiek voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking in dat land wordt ingezet;

— per partnerland een opdeling van deze personeelsleden volgens hun taalrol en hun statuut (attaché voor ontwikkelingssamenwerking — eerste administratieve klasse, attaché voor ontwikkelingssamenwerking — tweede administratieve klasse, attaché voor ontwikkelingssamenwerking — derde administratieve klasse, attaché voor ontwikkelingssamenwerking — stagiair, contractueel personeel, lokaal personeel, andere, enzovoort).

Antwoord : De samenstelling van het personeelsbestand van de coöperatie in de verschillende bureaus die België in de partnerlanden en in bepaalde Permanente Vertegenwoordigingen heeft geopend, wordt in de tabel hieronder gevoegd vermeld.

Attachés voor internationale samenwerking — toestand op 1 juni 2006

I. Partnerlanden

PostStatutair personeelContractueel personeelTotaal
AttachéKlasseTaalrolUitgezondenLokaal aangeworven
Assistent attachéAdmin. & boekhouderAdjunct attachéAndere (***)
Alger13eN12
Bamako (*)13eN1 (F)1 (F)11015
13eN
Bujumbura11eN1 (F)1 (F)21218
13eN
Cotonou (*)11eF1 (N)1114
13eF
Dakar12eF1 (F)35
Dar-es-Salaam12eN1 (N) + 1 (F)148
Hanoi12eN1 (N)159
13eF
Jerusalem12eN124
Kampala12eN2 (N)1 (N)27
13eN
Kigali11eN1 (F)1511
12eN
13eN
13eF
Kinshasa12eN2 (F)1 (F)31625
13eN
13eN
Kisangani167
La Paz12eN168
Lima12eN147
13eF
Maputo (*)13eN1 (N)159
13eN
Niamey (*)13eF1 (N)1012
Ouagadougou (**)1 (F)23
Pretoria12eN1 (F)1 (F)25
Quito13eN1 (F)57
Rabat13eN1 (F)158

(*) Bureau in een land waarin er geen Belgische ambassade is. (**) Een « mini-bureau » wordt in Burkina Faso open gehouden om de laatste samenwerkingsacties te beëindigen. (***) Secretaris, chauffeur, bode, ...

II. Permanente vertegenwoordiging

PostStatutair personeelContractueel personeelTotaal
UitgezondenLokaal aangeworven
AttachéKlasseTaalrolAssistent attachéAdmin. & boekhouderAdjunct attachéAndere
Bruxelles UE. — Brussel EU1 (F)1
Geneve ONU/OVN12eN1 (F)24
New York ONU/OVN11eN1
12eN13
Paris OCDE/OESO13eF2
Rome12eN1
Washington13eN2
13eF