Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-73

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Vraag nr. 3-5301 van mevrouw de Bethune d.d. 24 mei 2006 (N.) :
Budgetlijn overgangsacties, reconstructie en maatschappijopbouw. — Begrotingsjaar 2005.

Deze basisallocatie beoogt enerzijds de ondersteuning van de beheers- en bestuurscapaciteit van zogenaamde « failed states » en anderzijds interventies in het kader van noodhulp en conflictpreventie na de eerste crisishulp en voor de opstart van de structurele hulp.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Hoeveel werd voor het begrotingsjaar 2005 uitgegeven ?

2. Hoeveel werd in 2005 toegekend aan projecten in het kader van :

a) de versterking van de beheers- en bestuurscapaciteit;

b) interventies inzake noodhulp en conflictpreventie na de eerste fase van crisishulp ?

3. Kan de geachte minister mij een gedetailleerd overzicht geven van de programma's die in 2005 werden uitgevoerd, voor welk bedrag ze werden gefinancierd en wie de opdrachthouder was ?

Antwoord : In antwoord op de vraag van het geachte lid, heb ik de eer haar mee te delen dat de basisallocatie die de begrotingslijn « overgangsacties, reconstructie en maatschappijopbouw » (jaar 2005) ondersteunt, een gesplitst krediet betreft, wat inhoudt dat een verbintenis voor een bepaald begrotingsjaar kan worden aangegaan, maar dat de bijbehorende ordonnanceringen (betalingen) gespreid over meerdere jaren kunnen worden uitgevoerd.

Hierbij gaan, ten behoeve van het geachte lid, de volgende gegevens :

1. In 2005 werd 4 069 442 euro besteed (geordonnanceerd) op het budget van de basisallocatie « overgangsacties, reconstructie en maatschappijopbouw ».

2. a) Een bedrag van 2 076 620 euro.

b) Van de basisallocatie « overgangsacties, reconstructie en maatschappijopbouw » werd niets bestemd voor humanitaire acties of conflictpreventie.

Deze basisallocatie is immers bedoeld voor de financiering van acties die deel uitmaken van de grijze zone tussen noodhulp en ontwikkelingshulp. Er worden echter geenszins humanitaire acties mee gefinancierd, ook niet als post-crisisacties. Het betreft veeleer wederopbouwactiviteiten of ontwikkelingsprojecten die, gelet op de context ter plaatse, niet als een klassiek bilateraal project kunnen worden opgestart.

3. Ik verwijs het geachte lid naar bijgaand gedetailleerd overzicht.

PaysLibellé + nº NPNExécutantsProgOrdon.
Prévisions Budget Général des dépenses4 000 000
Contrôle budgétaire5 000 000
IndonésieMission Obs Acheh IndonésieUETSU150 000
MaldivesReconstruction and Improvement of Harbour Facilities at Muli IslandUNDPTSU330 142
SeychellenSupport of fishery and agricultureFAOTSU440 000
Sri LankaLandsverdediging transport hulpgoederen met AntonovSPF Défense NationaleTSU321 950
Sri LankaSkills development for Econ. Empow. And Creation of Livelihoods. (ILO/OIT)OITTSU826 825
Afghanistan3001395 — Lutte contre la drogue (+ 56 000 euros via budget DGC)UNODCH404 000
AfghanistanAppui aux électionsUNDPH414 525
NigerTransport des camions à NigerSPF Défense NationaleH32 000
RDCProjet sénats belges et congolais/KinSénat belgeH250 000
RDCRéhablitation port de Kinshasa 01Port de BruxellesH200 000
RDCRéhabilitation port de Matadi 01Port d'AnversH200 000
RDCÉlections RDC/UNDPUNDPH500 000
Totaux hors Tsunami2 000 525
Totaux Tsunami2 068 917
Total4 069 442