Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-73

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid

Vraag nr. 3-2018 van mevrouw de Bethune d.d. 13 januari 2005 (N.) :
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen. — Regeringsbeleid. — Personeel belast met het gelijkekansenbeleid binnen de beleidscel of het secretariaat en de Federale Overheidsdienst.

Het gelijkekansenbeleid voor mannen en vrouwen is een horizontaal beleid. Dit veronderstelt dat hiervoor ook personeel wordt ingezet binnen de beleidscellen of secretariaten van de minister of staatssecretaris en/of in de federale overheidsdiensten.

Daarom kreeg ik graag een antwoord op de volgende vragen van alle leden van de federale regering :

1. Aangaande uw beleidscel of secretariaat :

1.1. Wie is er binnen uw beleidscel/secretariaat bevoegd voor de opvolging van het gelijkekansenbeleid voor mannen en vrouwen ?

1.2. Wat is het full-time equivalent van het personeel belast met de opvolging van het gelijkekansenbeleid voor mannen en vrouwen ?

1.3. Wat zijn de graden, functieomschrijvingen, en takenpakketen van deze personeelsleden ?

2. Aangaande de federale overheidsdiensten :

2.1. Wie is binnen de federale overheidsdienst waarvoor u de bevoegde minister of staatssecretaris bent, bevoegd voor de opvolging van het gelijkekansenbeleid mannen en vrouwen ?

2.2. Wat is het full-time equivalent van het personeel belast met de opvolging van het gelijkekansenbeleid mannen en vrouwen ?

2.3. Wat zijn de graden, functieomschrijvingen, en takenpakketten van deze ambtenaren/contractuelen ?

Antwoord : Het geachte lid gelieve hierna het antwoord op haar vraag te vinden.

1. Aangaande mijn beleidscel/secretariaat verwijs ik naar mijn antwoord zoals gepubliceerd in het Bulletin van Vragen en Antwoorden nr. 3-39, blz. 3020.

2. Voor het werkjaar 2004 was een ambtenaar van niveau A belast met de opvolging van het gelijkekansenbeleid voor mannen en vrouwen. Betrokkene diende haar nieuwe taken te combineren met haar voltijdse opdracht als verantwoordelijke voor de eenheid  HR Selection  bij de dienst  Personeel & Organisatie  van de Federale overheidsdienst Wetenschapsbeleid.

In uitvoering van het actieplan 2005 werd de procedure opgestart voor de aanwerving van een beambte van niveau A, die deeltijds belast zal worden met de positieve acties en het gelijkekansenbeleid.