Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-73

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vraag nr. 3-5605 van de heer Beke d.d. 30 juni 2006 (N.) :
PatiŽntenrechten. — Centrale aansprakelijkheid van ziekenhuizen. — Aanpassing van de wetgeving.

De federale commissie ę rechten van de patiŽnt Ľ heeft een aantal adviezen uitgebracht tot aanpassing van de wet betreffende de patiŽntenrechten waaronder de centrale aansprakelijkheid van ziekenhuizen.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Hoe staat de geachte minister tegenover deze adviezen ?

2. Welke initiatieven zal hij in voorkomend geval nemen om aan deze adviezen tegemoet te komen ?