3-199

3-199

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 18 JANUARI 2007 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Overlijden van een oud-senator

Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en Assemblee van de West-Europese Unie.

Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging van een nieuw lid

Inoverwegingneming van voorstellen

Actualiteitendebat

De situatie in Darfoer

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Sfia Bouarfa aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de status van de Palestijnse algemeen afgevaardigde in België» (nr. 3-1363)
Mondelinge vraag van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de vice-eersteminister en minister van Justitie over «de noodkreet van de gevangenisdirecteurs» (nr. 3-1364)
Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over «de taalkennis van de Brusselse politiemanschappen» (nr. 3-1368)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Mobiliteit over «de publicatie van een koninklijk besluit dat bromfietsers categorie B vanaf 1 maart toelaat om op het fietspad te rijden» (nr. 3-2053)

Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de minister van Mobiliteit over «het koninklijk besluit van 28 december 2006 dat bestuurders van bromfietsen klasse B toestaat het fietspad te gebruiken» (nr. 3-1361)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Jacinta De Roeck aan de minister van Mobiliteit over «de implementatie van ecodriving in zijn beleid» (nr. 3-1369)
Mondelinge vraag van de heer Luc Willems aan de minister van Landsverdediging en aan de minister van Werk over «de beveiliging van overheidswebsites» (nr. 3-1359)
Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Anseeuw aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven over «de aankoop van vervoersbewijzen voor de NMBS per sms» (nr. 3-1358)
Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de eerste minister over «de grondwettelijkheid van de verkiezingen» (nr. 3-1370)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de Eerste minister en aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de mogelijke exploitatie van een nieuwe coffeeshop in Terneuzen vlakbij de Belgische grens» (nr. 3-2027)

Vraag om uitleg van de heer Josy Dubié aan de vice-eersteminister en minister van Justitie over «de aanwezigheid van religieuze symbolen in hoven en rechtbanken» (nr. 3-2038)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over «woninginbraken» (nr. 3-2028)

Vraag om uitleg van de heer Christian Brotcorne aan de minister van Buitenlandse Zaken over «het Amerikaanse offensief in Somalië» (nr. 3-2040)

Vraag om uitleg van de heer Frank Creyelman aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de import van hepatitis A door Noord-Afrikaanse migranten» (nr. 3-2026)

Vraag om uitleg van mevrouw Annemie Van de Casteele aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de potentiële gevaren van generieken bij geneesmiddelen onderhevig aan kritische doses» (nr. 3-2039)

Vraag om uitleg van mevrouw Annemie Van de Casteele aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het voorkomen van MRSA-infecties bij varkens» (nr. 3-2041)

Vraag om uitleg van mevrouw Annemie Van de Casteele aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de ballonkyfoplastie» (nr. 3-2042)

Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de minister van Mobiliteit over «de veiligheid van de zwakke weggebruikers» (nr. 3-2030)

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering

Bijlage

In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Evocatie
Niet-evocaties
Boodschap van de Kamer
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Belgisch-Kongolees fonds voor delging en beheer