3-197

3-197

Belgische Senaat

Handelingen

ZATERDAG 23 DECEMBER 2006 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Stemmingen

Ontwerp van programmawet (I) (Stuk 3-1986) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (Stuk 3-1988) (Evocatieprocedure)
Ontwerp van programmawet (II) (Stuk 3-1987)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) (Stuk 3-1989)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens (Stuk 3-2004) (Evocatieprocedure)
Wetsvoorstel inzake het verbod op de financiering van de productie, gebruik en bezit van antipersoonsmijnen en submunitie (van de heer Philippe Mahoux, Stuk 3-1968)
Voorstel van resolutie houdende protest tegen de terdoodveroordeling van vijf Bulgaarse verpleegsters en één Palestijnse arts in Libië (van de heer Alain Destexhe c.s., Stuk 3-2003)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
Boodschappen van de Kamer