Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-71

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Vraag nr. 3-5414 van de heer Van den Brande d.d. 9 juni 2006 (N.) :
Ontwikkelingssamenwerking. — Sectorale concentratie.

De wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking heeft de gouvernementele samenwerking beperkt tot 5 interventiesectoren, namelijk gezondheidszorg, onderwijs, landbouw en voedselzekerheid, basisinfrastructuur en maatschappijopbouw.

Graag ontving ik voor de jaren 2004 en 2005 een overzicht van de uitgaven per land en per sector, zoals vermeld in de wet van 25 mei 1999.