Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-72

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 3-2239 van de heer Van Hauthem d.d. 22 februari 2005 (N.) :
Federale politie. — Politiemensen en burgerpersoneel. — Taalaanhorigheid.

Kan u mij voor het totaal aantal tewerkgestelde personeelsleden (zowel politiemensen als burgerpersoneel) van de federale politie in al haar geledingen, een overzicht geven van de verdeling van de betrekkingen over de Nederlandse, de Franse en de Duitse taalgroep, zowel uitgedrukt in fysieke personen als in voltijdse eenheden, en dit zowel per statuut als per niveau ?

Antwoord : Het geachte lid vindt hieronder een samenvattende tabel van de effectieven van de federale politie in haar geheel op 1 januari 2005, met uitzondering van de aspiranten, het onderhoudspersoneel, de gedetacheerden naar de lokale politie, het Horeca-personeel en het personeel buiten begroting.

Kader of niveauFranse taalrolNederlandse taalrolDuitse taalrol
VTEPersoneelVTEPersoneelVTEPersoneel
CDP-HCP134,0140186,81970,00
CP572,9592624,36557,07
INPP-HINP1 665,21 7142 027,72 08933,033
INP1 786,41 8162 345,62 39834,034
Totaal4 158,54 2625 184,45 33974,074
Niveau A216,5229196,52052,02
Niveau B266,2280185,92012,02
Niveau C329,8339309,23360,00
Niveau D485,5547389,34413,04
Totaal1 298,01 3951 080,91 1835,08
Algemeen totaal5 456,55 6576 265,36 52279,082