Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-72

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid (Economie)

Vraag nr. 3-5580 van de heer Van Hauthem d.d. 27 juni 2006 (N.) :
Nieuwe Airbus-toestellen. — Laattijdige levering. — Gevolgen voor de Belgische nijverheid.

Zoals ondertussen genoegzaam bekend, zal het geplande nieuwe A350 toestel een ingrijpend nieuwer type verkeersvliegtuig worden als tot voor kort werd in het vooruitzicht gesteld. Dit brengt met zich dat zijn ontwikkeling meer tijd in beslag zal nemen, naar verluidt drie jaar meer.

Anderzijds konden we vernemen dat de A380 een bijkomende vertraging oploopt van zeven maanden en er was al een semester vertraging mee gemoeid.

Kan de geachte minister meedelen welke de te voorziene gevolgen zullen zijn voor de orderboekjes van de Belgische bedrijven en voor de tewerkstellingsperspectieven :

1. van de vertraagde levering van de A380;

2. van de verdaagde afwerking van het prototype van de A350 vervolgens de commercialisering en serieproductie ?