3-194

3-194

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 14 DECEMBER 2006 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Motie van Orde

De heer Joris Van Hauthem (VL. BELANG). - Daarnet werd een tekst rondgedeeld waaruit blijkt dat het amendement op het wetsontwerp houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen alweer naar de commissie voor de Binnenlandse Zaken is gezonden. Wij zijn niet op de hoogte gebracht van een vergadering van de commissie. Wij kunnen aanvaarden dat er om 15 uur een commissie wordt bijeengeroepen, maar de commissieleden moeten dan wel op de hoogte worden gebracht. Op onze fractie is nog altijd geen bericht over de commissievergadering toegekomen.

Mevrouw Jeannine Leduc (VLD). - Bij aanvang van de plenaire vergadering heb ik aan de voorzitter gevraagd of ze de voorzitter van de commissie voor de Binnenlandse Zaken kon vragen de commissie bijeen te roepen voor de bespreking van een amendement. Iedereen hoort aanwezig te zijn bij de aanvang van de plenaire vergadering. De commissieleden hadden dus kunnen weten dat de commissie zou vergaderen.

De heer Joris Van Hauthem (VL. BELANG). - Als de commissie vergadert, moeten de commissieleden op de hoogte worden gebracht.

De voorzitter. - Wat mevrouw Leduc zegt is juist.

De heer Joris Van Hauthem (VL. BELANG). - Ik begrijp dat men vlug wil werken. Het is niet mijn bedoeling de zaken te vertragen. Ik kan aanvaarden dat op donderdag om 15 uur een commissie wordt bijeengeroepen, maar op zijn minst moeten dan de commissieleden via de fractie worden gewaarschuwd. Dat is blijkbaar te veel gevraagd.