Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-70

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Vraag nr. 3-5117 van mevrouw de Bethune d.d. 17 mei 2006 (N.) :
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen. — Samenwerking in 2005.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-5112 aan de minister van Buitenlandse Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : 1. De minister van Ontwikkelingssomenwerking verzocht om geen advies in 2005 van de Raad van gelijke kansen voor mannen en vrouwen, noch heeft de minister een opdracht gegeven aan deze Raad. De minister kan hiervoor een beroep doen op de  Commissie vrouwen en ontwikkeling .

Deze Commissie is een adviescommissie onder de bevoegdheid van de minister. Ze is samengesteld uit Franstalige en Nederlandstalige vertegenwoordigers van de academische wereld, van vrouwenbewegingen, van NGO's en genderexperten en werkt in nauwe samenwerking met de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. DGOS wordt vertegenwoordigd in deze Commissie en verzekert er het secretariaat van.

De Commissie formuleert adviezen en aanbevelingen, organiseert sensibiliseringsactiviteiten en volgt het thema  gender  op in ontwikkelingssamenwerking.

2. Ja, de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen werd — net als de beleidscel van de minister van Ontwikkelingssamenwerking, DGOS, en andere actoren — betrokken bij de voorbereidingen van de Peking +10 Conferentie (februari-maart 2005, te New York). Op basis van overleg en samenwerking tussen deze actoren werd een gemeenschappelijk Belgisch standpunt bepaald.

3. Dit is niet gebeurd om de redenen beschreven in het antwoord op vraag 1.