Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-70

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid

Vraag nr. 3-5204 van mevrouw de Bethune d.d. 22 mei 2006 (N.) :
Handelszendingen. — Aanwezigheid van vrouwen.

In 2002 werd het buitenlandse handelsbeleid als gevolg van het Lambermont-akkoord vrijwel volledig toegewezen aan de regio's. …ťn instelling bleef overeind : het Agentschap voor Buitenlandse Handel dat onder federale bevoegdheid ressorteert. Stricto sensu staat het agentschap in voor een viertal prinselijke handelsmissies per jaar.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Hoeveel handelszendingen werden georganiseerd in 2005 ?

2. Hoe was elk van deze delegaties samengesteld ? Hoeveel mannen respectievelijk vrouwen maakten er deel van uit ?

Antwoord : Ik wil het geachte lid erop wijzen dat het Agentschap voor Buitenlandse Handel een interregionale instelling is en geen federale voogdijminister heeft.

1. Er werden drie gezamelijke handelszendingen georganiseerd in 2005.

2. De samenstelling van de delegaties die deelnamen aan de gezamelijke economische zendingen in 2005 was als volgt :

Zendingen 2005Aantal mannenAantal vrouwenTotaal % aantal vrouwen
India1803321315,49 %
Japan1633519817,68 %
BraziliŽ1313116219,14 %
Algemeen totaal4749957317,28 %

In deze cijfers zijn de officiŽle delegatie en de delegatie van de zakenmensen opgenomen.