Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-70

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 3-3311 van mevrouw de Bethune d.d. 20 september 2005 (N.) :
Belgische buitenlands beleid en Belgische ontwikkelingssamenwerking. — Inzetten van militaire vluchten.

Regelmatig worden militaire vliegtuigen ingezet om Belgen te evacueren uit landen waar onze landgenoten gevaar lopen. Ook in het kader van noodhulp of militaire samenwerking met landen uit het Zuiden worden militaire vluchten georganiseerd.

Op mijn schriftelijke vraag nr. 3-2999 (Vragen en Antwoorden nr. 3-45, blz. 3735) antwoordde de minister van Landsverdediging dat het departement dat de militaire vlucht aanvraagt, deze ook gefactureerd krijgt.

Ik kreeg van de betrokken minister een overzicht van alle militaire vluchten die werden uitgevoerd ten behoeve van het departement Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking sinds het begin van deze zittingsperiode. Telkens werd het bedrag dat werd gefactureerd door Defensie aan één van de respectieve diensten vermeld. Toch kreeg ik geen volledig antwoord op mijn vorige vragen. Het is onmogelijk om op basis van het antwoord van de minister van Landsverdediging na te gaan welke de opdracht was van de vlucht. Gaat het om een bezoek van de betreffende minister aan het land in het kader van een internationale top of gaat het om het leveren van voedselhulp of ... ? Ook werden de basisallocaties waarop elke vlucht werd opgenomen in de begroting niet weergegeven.

Daarom kreeg ik graag een antwoord op de volgende vragen :

1. Kan de geachte minister op basis van het mij bezorgde overzicht aangeven met welk doel de vlucht werd ingezet, met andere woorden welke de specifieke opdracht van elke vlucht was ?

2. Kan hij me op basis van het mij bezorgde overzicht ook aangeven of de vlucht al dan niet werd begeleid door een minister ?

3. Op welke basisallocatie werden de opgegeven bedragen ingeschreven in de begroting ?

Antwoord : Van 1 oktober 2004 tot 19 oktober 2005, heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking de facturen betaald van de volgende projecten die na de Tsunami uitgevoerd werden :

BedragBasisallocatieLandProjectOpmerkingen
255 000(B-FAST-missies)Sri LankaLuchttransport voor de rekening van Unicef (humanitaire hulp voor levensbehoeften);
215 000 op het budget 2004Indonesiëluchttransport voor de rekening van AZG (humanitaire hulp voor levensbehoeften);
40 000 op het budget 2005
Bevoegde minister : Karel De Guchtingevolge besluit van de MR van 14 januari 2005.
321 95041 3526 74Sri LankaLuchttransport van humanitaire hulp voor project uitgevoerd door militaire ploeg te Sri Lanka.FOD Defensie heeft een Antonov gecharterd (privé-vliegtuig).
(Structurele interventies en versterking van de samenleving)Wederopbouw, woningen, herstel boten, ...
Bevoegde ministers : Armand De Decker (verantwoordelijke) Karel De Gucht
450 00041 3580 04 (Aide d'Urgence) -(Noodhulp)IndonesiëLuchttransport van humanitaire hulp in het kader van B-Fast ingevolge beslissing van de Ministerraad van 14 januari 2005.FOD Defensie heeft 2 privé-vliegtuigen gecharterd :
Bevoegde minister : Karel De Gucht- Boeing 747 (Amsterdam-Kuala Lumpur)
- Illuouchine (Brussel- Kuala Lumpur)