Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-70

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken

Vraag nr. 3-5362 van de heer Van Hauthem d.d. 2 juni 2006 (N.) :
Vaste Commissie voor taaltoezicht. — Vragen om advies.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-5359 aan de eerste minister, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : In het kader van mijn bevoegdheden  Consumentenzaken  werden geen adviezen gevraagd aan de Vaste Commissie voor Taaltoezicht.

Met betrekking tot  Begroting  werd op 23 maart 2006 advies gevraagd inzake het ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het taalkader van de federale overheidsdienst Budget en Beheerscontrole. Dit dossier is nog in behandeling bij de Commissie.