Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-70

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Vraag nr. 3-5301 van mevrouw de Bethune d.d. 24 mei 2006 (N.) :
Budgetlijn overgangsacties, reconstructie en maatschappijopbouw. — Begrotingsjaar 2005.

Deze basisallocatie beoogt enerzijds de ondersteuning van de beheers- en bestuurscapaciteit van zogenaamde  failed states  en anderzijds interventies in het kader van noodhulp en conflictpreventie na de eerste crisishulp en voor de opstart van de structurele hulp.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Hoeveel werd voor het begrotingsjaar 2005 uitgegeven ?

2. Hoeveel werd in 2005 toegekend aan projecten in het kader van :

a) de versterking van de beheers- en bestuurscapaciteit;

b) interventies inzake noodhulp en conflictpreventie na de eerste fase van crisishulp ?

3. Kan de geachte minister mij een gedetailleerd overzicht geven van de programma's die in 2005 werden uitgevoerd, voor welk bedrag ze werden gefinancierd en wie de opdrachthouder was ?