Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-70

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 3-5284 van mevrouw de Bethune d.d. 24 mei 2006 (N.) :
Budgetlijn preventieve diplomatie. — Begrotingsjaar 2005.

In de begroting van de FOD Buitenlandse Zaken is een budgetlijn « Preventieve diplomatie » opgenomen.

Deze basisallocatie beoogt steun aan interventies voor mensen die slachtoffer zijn van conflicten, humanitaire hulpverlening en mensenrechten.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Hoeveel werd voor het begrotingsjaar 2005 uitgegeven ?

2. Werden in het kader van deze budgetlijn opdrachten uitgevoerd door de Belgische Technische Coöperatie (BTC) ?

3. Hoeveel procent van de uitgaven van 2005 voor deze budgetlijn waren ODA (« Official Development Assistance »)-aanrekenbaar ?

4. Kan de geachte minister mij een gedetailleerd overzicht geven van de programma's die in 2005 werden uitgevoerd, voor welk bedrag zij werden gefinancierd en wie de opdrachthouder was ?