Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-68

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Vraag nr. 3-4647 van de heer Vandenberghe H. d.d. 10 maart 2006 (N.) :
Overheidsdiensten. — Tewerkstelling van personen met een handicap.

Uit een enquête van de Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur blijkt dat personen met een handicap slechts 1,5 % uitmaken van het personeelsbestand van de Vlaamse steden en gemeenten.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Hoeveel personen met een handicap waren de voorbije vijf jaar tewerkgesteld binnen de overheidsdiensten die van u afhangen ? Graag had ik een uitsplitsing per jaartal ontvangen.

2. Hoeveel van deze personen werkten in statutair verband en hoeveel personen werkten in contractueel verband ?

3. Acht u het nodig bijkomende aanwervingen te doen van personen met een handicap binnen de overheidsdiensten die van u afhangen ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid te verwijzen naar het antwoord dat op deze vraag zal gegeven worden door de minister van Buitenlandse Zaken, bevoegd voor deze materie.