Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-67

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Vraag nr. 3-4862 van de heer Galand d.d. 7 april 2006 (Fr.) :
Millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling (MOD). — Uitvoering. — Belgische Ontwikkelingssamenwerking. — Geval van de 18 concentratielanden van de Belgische ontwikkelingshulp.

BelgiŽ heeft beslist om zijn inspanningen inzake ontwikkelingssamenwerking te concentreren op een beperkt aantal landen (concreet op 18 landen).

Hebben de verantwoordelijken van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking DGOS-BTC en uw departement al maatregelen genomen om de Belgische bilaterale en multilaterale akkoorden aan te passen of weer aan te passen teneinde ter plaatse steun te verlenen aan nationale ontwikkelingsstrategieŽn die conform de ontwikkelingsdoelstellingen zijn die door de internationale gemeenschap in september 2005 werden goedgekeurd, met het oog op de realisatie in 2005 van de Millenniumdoelstellingen inzake ontwikkeling (MOD) ?

Werden in die zin instructies gegeven aan de Belgische afgevaardigden die zitting hebben in de verschillende Europese en internationale organen belast met de ontwikkeling ?

Welke richtlijnen werden meer in het bijzonder gegeven aan onze vertegenwoordigers bij de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) ?

Kunnen die instellingen, vooral het IMF, u meedelen welke lacunes in die 18 concentratielanden van de Belgische ODA moeten worden aangevuld om de MOD's tegen 2015 te realiseren ? Welk adequaat macro- economisch beleid stellen ze voor om dat doel te bereiken ?

Kan BelgiŽ de andere ministers van de Raad Ontwikkeling en de Europees Commissaris die verschillende vragen voorleggen ?