Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-62

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vraag nr. 3-4397 van mevrouw de Bethune d.d. 14 februari 2006 (N.) :
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de beleidscellen. — Stand van zaken 2005.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-4378 aan de eerste minister, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid de volgende gegevens mee te delen als antwoord op haar vraag.

1.
1.1.Mijn kabinet telt 13 vrouwen en 7 mannen.
1.2.
1.2.1.Niveau 1 : 8 vrouwen en 5 mannen.
1.2.2.
1.2.2.1.Niveau 2 : 3 vrouwen en 1 man.
1.2.2.2.Niveau 2+ : 2 vrouwen.
1.2.2.3.Niveau 3 : 1 man.
1.2.3.Mijn kabinet telt 1 mannelijke kabinetschef.
2.Er vonden 3 nieuwe indienstnemingen plaats.
2.1.2 nieuwe personeelsleden van niveau 1 en 1 nieuw personeelslid van niveau 2+.
2.2.3 vrouwen.