Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-62

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Landsverdediging

Vraag nr. 3-4426 van mevouw de Bethune d.d. 15 februari 2006 (N.) :
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen. — Begroting 2006. — Strategische doelstellingen 2006.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-4420 aan de eerste minister, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door haar gestelde vragen,

1. De doelstellingen van Defensie betreffende gelijke kansen voor mannen en vrouwen kaderen in het gelijkekansenplan 2004-2008. De onderstaande doelstellingen werden vertaald in concrete positieve acties die opgenomen zijn in het jaaractieplan gelijke kansen 2006 :

a) het verhogen van het aantal vrouwen in de hogere personeelscategorieŽn;

b) het verhogen van het aantal vrouwen in niet-administratieve functies;

c) extra aandacht besteden aan de basisopleiding door het verhogen van het aantal vrouwelijke onderrichters;

d) het kwalitatief en kwantitatief optimaliseren van de deelname van vrouwen aan operaties.

2. Voor de verwezenlijking van deze doelstellingen werden geen specifieke middelen ingeschreven in de begroting. Het gelijkekansenbeleid voor mannen en vrouwen kadert immers in het algemene diversiteitsbeleid van Defensie. Dit beleid omvat diverse acties in zeer uiteenlopende domeinen. Deze maatregelen hebben niet noodzakelijk een budgettaire impact. Bijgevolg is het niet mogelijk om hieromtrent een concrete begroting op te maken.