Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-62

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Landsverdediging

Vraag nr. 3-4363 van mevrouw de Bethune d.d. 14 februari 2006 (N.) :
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de federale overheidsdiensten. — Stand van zaken 2005.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-4357 aan de eerste minister, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door haar gestelde vragen.

1. In globo : de cijfers worden hernomen in tabel 1 van de bijlage aan deze vraag.

2. De cijfers worden opgesplitst naar categorie wat betreft het militair personeel en per niveau wat betreft het burgerpersoneel. Deze cijfers worden hernomen in respectievelijk tabel 2 en 3 van de bijlage aan deze vraag.

  Tabel 1 : Verhouding mannen en vrouwen  in globo 
 % Mannen % Vrouwen
Militair personeel91,78,3
Statutair burgerpersoneel64,535,5
Contractueel burgerpersoneel46,953,1

  Tabel 2 : Verhouding mannen en vrouwen per categorie
OfficierenOnderofficierenVrijwilligers
Militair personeel% Mannen92,993,589,8
% Vrouwen7,16,510,2

  Tabel 3 : Verhouding mannen en vrouwen per niveau
ABCD
Statutair burgerpersoneel% Mannen76,058,961,263,2
% Vrouwen24,041,138,836,8
Contractueel burgerpersoneel% Mannen64,339,343,443,9
% Vrouwen35,760,756,656,1