Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-62

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Justitie

Vraag nr. 3-4214 van mevrouw de Bethune d.d. 2 februari 2006 (N.) :
Gerechtsdeurwaardersambt. — Benoeming van vrouwen in 2005.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Bestaan er officiŽle, naar geslacht opgesplitste cijfers, over het aantal gerechtsdeurwaarders, respectievelijk kandidaat-gerechtsdeurwaarders in BelgiŽ ?

2. Hoeveel mannen, respectievelijk vrouwen hebben zich in 2005 effectief kandidaat gesteld voor het ambt van gerechtsdeurwaarder ?

3. Hoeveel mannen, respectievelijk vrouwen werden in 2005 tot gerechtsdeurwaarder benoemd ?

Antwoord : 1. a) Gerechtsdeurwaarders :

Mannen : 538;

Vrouwen : 67.

b) Kandidaat-gerechtsdeurwaarders :

Mannen : 219;

Vrouwen : 100.

2. Mannen : 111;

Vrouwen : 47.

3. Mannen : 7;

Vrouwen : 4.