Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-62

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Werk

Vraag nr. 3-4303 van de heer Beke d.d. 8 februari 2006 (N.) :
Allochtonen. — Tewerkstelling. — Beleidscellen van de federale regering.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-4291 aan de vice-eerste minister en minister van Justitie, die hiervoor werd gepubliceerd.