Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-62

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Werk

Vraag nr. 3-4278 van mevrouw Van de Casteele d.d. 2 februari 2006 (N.) :
Arbeidsmarkt. — Prognoses. — Samenwerking tussen Federaal Planbureau en tewerkstellingscellen.

In sommige lidstaten van de Europese Unie (EU), waaronder Letland, analyseert het planbureau de bestaande toestand van de arbeidsmarkt en maakt het op basis daarvan prognoses.

Dankzij deze prognoses kunnen deze landen op dit ogenblik beter inschatten wat de knelpuntberoepen van de toekomst zullen zijn. Doordat deze prognoses ook telkens gepubliceerd worden, kunnen jongeren zich hierop baseren voor hun keuze van opleiding. Jongeren die jobzekerheid als prioriteit hebben bij de bepaling van hun studiekeuze, kunnen zich op deze wijze laten leiden naar een toekomstig knelpuntberoep. Een gevolg is dat opleidingen beter aansluiten bij — of aangepast kunnen worden aan — de jobs waarnaar in de (nabije) toekomst veel vraag zal zijn.

1. Bestaat er in ons land op dit ogenblik een dergelijke samenwerking tussen het Federaal Planbureau en de tewerkstellingscellen ?

2. Worden te gepasten tijde prognoses hierover aan de bevolking en diensten voor arbeidsbemiddeling kenbaar gemaakt ?