Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-62

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 3-4246 van mevrouw de Bethune d.d. 2 februari 2006 (N.) :
Brandweer. — Tewerkgestelde mannen en vrouwen. — Cijfers 2005.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Beroepsbrandweer

1.1. Hoeveel mannen, respectievelijk vrouwen, maakten deel uit van de beroepsbrandweer (stand van zaken in december 2005) ?

1.2. Hoeveel mannen, respectievelijk vrouwen, namen in 2005 deel aan de stageperiode in het kader van de opleiding tot beroepsbrandweerman ?

1.3. Hoeveel mannen, respectievelijk vrouwen, beŽindigden deze stageperiode met succes in 2005 ?

1.4. Hoeveel mannen, respectievelijk vrouwen, werden in 2005 definitief benoemd bij de beroepsbrandweer ?

2. Vrijwillige brandweer

2.1. Hoeveel mannen, respectievelijk vrouwen, maakten deel uit van de vrijwillige brandweer, (stand van zaken in december 2005) ?

2.2. Hoeveel mannen, respectievelijk vrouwen, namen in 2005 deel aan de stageperiode in het kader van de opleiding tot vrijwillige brandweerman ?

2.3. Hoeveel mannen, respectievelijk vrouwen, beŽindigden deze stageperiode met succes in 2005 ?

2.4. Hoeveel mannen, respectievelijk vrouwen, werden in 2005 definitief benoemd bij de vrijwillige brandweer ?