Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-62

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Justitie

Vraag nr. 3-4223 van mevrouw de Bethune d.d. 2 februari 2006 (N.) :
Homoparen. — Samenlevingsovereenkomsten en huwelijken in 2005.

Sinds de inwerkingtreding van de wet op het wettelijk samenwonen op 1 januari 2000 kan elk paar bij de burgerlijke stand een verklaring afleggen dat ze samenwonen en bij de notaris een overeenkomst sluiten. In zijn antwoord op de mondelinge vraag van de heer Etienne Schouppe van 16 juni 2005 (nr. 3-737, Handelingen, Senaat, 2004-2005, nr. 3-118, blz. 14) stelde de geachte minister dat binnen het korte tijdsbestek van zijn antwoord de uitsplitsing in mannelijke en vrouwelijke koppels niet mogelijk was.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Hoeveel personen van hetzelfde geslacht, verdeeld volgens mannen en vrouwen, sloten in 2005 een samenlevingscontract af ?

2. Hoeveel personen van hetzelfde geslacht, verdeeld volgens mannen en vrouwen, ontbonden in 2005 een samenlevingscontract ?

3. Hoeveel personen van hetzelfde geslacht, verdeeld volgens mannen en vrouwen, huwden in 2005 ?