Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-62

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Justitie

Vraag nr. 3-4221 van mevrouw de Bethune d.d. 2 februari 2006 (N.) :
Heteroparen. — Samenlevingscontracten in 2005.

Sedert de inwerkingtreding van de wet op het wettelijk samenwonen op 1 januari 2000 kunnen zowel homo- als heteroparen bij de burgerlijke stand een verklaring afleggen dat ze wettelijk samenwonen.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Hoeveel heteroparen (in absolute cijfers en percentages) sloten in 2005 een samenlevingscontract af ?

2. Hoeveel heteroparen (in absolute cijfers en percentages) beŽindigden in 2005 een samenlevingscontract ?